قیمت تابلو فرش های آیهقیمت تابلو فرش های آیه

برخی از قالیچه های شرکت شاهرخ با طرح خوشنویسی ادعیه و آیات قرآن تولید می شوند. همانطور که می دانید جملات در زبان عربی از راست به چپ نوشته می شوند. تمامی دستگاه های قالی بافی شرکت شاهرخ دو قالیچه با با یک طرح را به عنوان خاب زیر و رو به صورت همزمان تولید می کنند. اما هر یک از این دو فرش برعکس دیگری است. به عنوان مثال، هنگام بافت طرح پرده کعبه، جملاتی که قرار است از راست به چپ بافته شوند، روی یکی از جفت قالی‌هایی که همزمان تولید می‌شوند، از چپ به راست بافته می‌شوند. این مشکل اجتناب ناپذیر است. مشتریان مجبورند برای دو فرش هزینه کنند اما تنها یکی از آنها قابل استفاده خواهد بود. به عبارت دیگر قیمت قالیچه با طرح پرده کعبه یا هر طرح خوشنویسی دیگری دو برابر قالی با طرح های دیگری است که روی آن نوشته ای وجود ندارد.

قیمت تابلو فرش های آیه